Jak jsme v Kutné Hoře sázeli stromy

V sobotu 16.11.2019 odpoledne jsme se sešli, abychom vysadili 3 stromy, což byl úkol od města za to, že jsme při výstavbě nového areálu nějaké stromy pokáceli. Zúčastnily se zástupkyně kadetek, starších žákyň a minivolejbalu. Za každé družstvo šel do země jeden strom. Kadetky zasadily lípu a pojmenovaly ji Evža. Starší žákyně mají svůj javor jménem Josífek a minivolejbal zasadil také lípu a jmenuje se Fanča. Tak ať nám stromky krásně rostou! Níže pár fotek z dnešní akce.