Členské příspěvky pro novou sezónu

Členské příspěvky pro novou sezónu zůstávají stejné jako v minulé sezóně = 900 Kč/pololetí.

Platit můžete od 1.9.2019, a to na účet TJ SPARTA KUTNÁ HORA.

č.ú. 441690369/0800,

variabilní symbol pro platbu 041  

POZOR!!! do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte.