Členské příspěvky pro novou sezónu zůstávají stejné jako v minulé sezóně  

900 Kč/pololetí.

Platit můžete od 1.9.2019, a to na účet TJ SPARTA KUTNÁ HORA

 

č.ú. 441690369/0800 

variabilní symbol pro platbu 041                          

POZOR!!! do poznámky uveďte jméno Vašeho dítěte.